рус укр eng deu POL esp fra por rom
Produkcja seperatorów SAD do czyszczenia ziarna
FNP "Aeromeh"™ Sp. z o.o.
Sprzęt do czyszczenia i kalibracji ziarna
 

O nas


"Aeromeh" dzisiaj

Firma Naukowo-Produkcyjna "Aeromeh" Sp. z o.o. – to przedsiębiorstwo na Ukrainie Wschodniej, będące jednym z podstawowych zakładów wyspecjalizowanych produkujących przodujące wyposażenie dla oczyszczenia i kalibrowania ziarna, produkowanego tylko na Ukrainie. Zakład położony jest w przemysłowej strefie miasta Ługańsk, urządzony przez wygodne drogi dojazdowe i wyposażony w praktycznie cały kompleks zimnotłoczeniowego, do obróbki metali, termicznego, spawalniczego, plazmotnącego i malarskiego wyposażenia, pozwalającego do zrealizowania pełnego cyklu produkcji, zaczynając od operacji przygotowawczych i kończąc wyjściem gotowego wyrobu. Proponujemy konsumentom opracowane i produkowane przez nas separatory aerodynamiczne marki CAD, w których wykorzystana została technologia kalibrowania wysokodokładnego według ciężara właściwego, pozwalająca wyodrębniać biologicznie cenny materiał nasienny, dająca powiększenie urodzaju o 40%.

Firma Naukowo-Produkcyjna "Aeromeh" Sp. z o.o. jest jedynym producentem seperatorów CAD.

Szeroki zakres zastosowania

Separatory CAD zajmują prowadzącą pozycję na rynku sprzętu rolniczego dla dopracowania ziarna! Naszymi partnerami biznesowymi są zarówno drobne gospodarstwa rolnicze, jak i najwięksi handlowcy ziarnem, przedsiębiorstwa zbożowe, kombinaty produktów zbożowych, elewatory, stacje selekcyjne, zakłady nasienne, młyny, zakłady młynarskie, fabryki tłuszczu, olejarnie, gorzelnie, browary, przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego Ukrainy, Rosji, Kazachstanu, Białorusi, Azerbejdżanu, Algierii, Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Grecji, Gruzji, Izraela, Włoch, Chin, Kirgistanu, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Mongolii, Norwegii, Polski, Rumunii, Sudanu, USA, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Estonii.

Praca naukowo-badawcza

Charakterystyczną cechą przedsiębiorstwa "Aeromeh" jest dalsze opracowanie i wprowadzenie do produkcji nowych modeli separatorów. Nauka i przemysł nie stoją w miejscu. By pojąć problemy rolników, "Aeromeh" ciągle przeprowadza badania terenowe i eksperymenty naukowe na własnej bazie zakładu, a także Instytutu im. Pogorełego, Odeskiego Instytutu Selekcyjno-Genetycznego, Ługańskiego i Sumskiego Uniwersytetu Rolniczego. We współpracy z przedsiębiorstwami, pracującymi na maszynie CAD, zgromadzone zostało kolosalne doświadczenie, które udziela się każdemu nabywcy naszego wyposażenia.

Nagrody

Połączywszy wiedzę i doświadczenie, naukę i przemysł, a także własne unikatowe rozwiązania techniczne, przedsiębiorstwo niejednokrotnie zdobywało najwyższe nagrody, takie jak Zwycięzca wszechukraińskiego konkursu „100 najlepszych towarów Ukrainy-2004, 2006-2007, 2008, „Finalista 100 najlepszych towarów Ukrainy 2009”, „Zwycięzca 100 najlepszych towarów Ukrainy 2009”, „Najlepszy towar krajowy Ukrainy-2006”, „Wzorzec jakości-2006” i in.e-mail: aeromeh@mail.ru
Tel.: +38(050)348-92-53, +38(095)340-00-08
Tel.: +38(097)727-23-82, +38(097)724-84-42
SKYPE: aeromehsad, ICQ: 695-884-599
© 2001–2024 Firma Naukowo-Produkcyjna «Aeromech»™ Sp. z o.o.
Statystyki