рус укр eng deu POL esp fra por rom
Produkcja seperatorów SAD do czyszczenia ziarna
FNP "Aeromeh"™ Sp. z o.o.
Sprzęt do czyszczenia i kalibracji ziarna
 

Wskaźniki fitosanitarne siemionZdrowy materiał nasienny stanowi podstawę przyszłego urodzaju. Jednak w praktyce bardzo często z powodu jakości siemion, a mianowicie z powodu czynników chorobotwórczych, odbiór urodzaju staje się problematycznym. Każdej chorobie łatwiej zapobiec, niż ją leczyć. Rolnicy coraz bardziej rozumieją, że ważnym sposobem obrony przed zakażeniem jest przedsiewne wytrawianie siemion. Jednakże, jak pokazuje doświadczenie, nie istnieje takiego wytrawiciela, który mógłby usunąć problem zakażenia. Jeżeli materiał nasienny jest różnorodny według ciężara właściwego i rozmiaru, to on odróżnia się poziomem zarażenia.

Separatory CAD są wykorzystane w przedsiewnej obróbce siemion jeszcze i w celu zmniejszenia zakażoności materiału nasiennego.

Siewne i fitosanitarne wskaźniki siemion pszenicy ozimej, odseparowanych separatorem CAD. Ogólne zarażenie siemion - 19%.


Wskaźniki średnie według powtórnościam
Wskaźniki jakości siemion pszenicy ozimej
Frakcje
Materiał wyjściowy 2 3 4 5
Ciężar właściwy, g/ml 1,290 1,380 1,370 1,290 1,180
Energia kiełkowania, % 69 92 93 71 65
Kiełkowanie, % 78 97 96 74 67
Porażenie siemion Twarda głownia 3,0 0,1 0,1 2,0 4,2
Zakurzona głownia 0,1 - - - 0,1
Fusarium (korzeniowy) 0,5 0,1 0,1 1,4 1,6
Fusarium (kłosu) 2,4 - - 0,9 2,9
Alternaria 7,2 0,9 1,9 6,9 9,6
Helminthosporium 3,3 1,6 2,3 3,8 5,8
Pleśń zielona 0,8 - - 0,2 1,6
Pleśń czarna 0,3 0,1 0,1 0,2 0,4
Pleśń mucorales 1,4 1,1 0,9 1,4 1,6
Ogólne porażenie, % 19,0 3,9 5,4 16,8 27,8
Najmniejsza istotna różnica 0,5 0,2 0,05 0,05 0,1 0,12Wskaźniki jakości siemion pszenicy ozimej

Mając ogólne porażenie wzorcu 19%, separator CAD pozwolił zmniejszyć zakażoność twardej głowni od 3% do 0,1%, co odpowiada materiałowi nasiennemu RP-1.
Siewne i fitosanitarne wskaźniki siemion słonecznika, odseparowanych separatorem CAD. Ogólne porażenie siemion - 18,1%.


Wskaźniki średnie według powtórnościam
Wskaźniki jakości siemion słonecznika
Frakcje
Materiał wyjściowy 2 3 4 5
Ciężar właściwy, g/ml 0,370 0,440 0,430 0,422 0,340
Energia kiełkowania, % 93 96 96 93 87
Kiełkowanie, % 94 98 97 96 89
Ураженість насіння Zgnilizna biała 2,1 - - 2,3 2,7
Zgnilizna szara 2,2 - - 1,9 2,7
Zgnilizna węglowa 0,9 - 0,2 0,9 2,1
Fuzarioza 1,5 - 0,2 1,4 2,5
Phomopsis 2,1 - 0,6 1,9 2,3
Pleśniewienie 5,5 2,4 3,1 4,1 5,9
Bacteriosis 0,3 - - 0,4 0,6
Alternaria 2,3 - 0,9 2,0 2,5
Zgnilizna ceglano-czerwona 1,2 - - 1,1 2,1
Ogólne porażenie, % 18,1 2,4 5,0 16,0 23,4
Najmniejsza istotna różnica 0,5 0,02 0,05 0,09 0,07 0,09Siewne i fitosanitarne wskaźniki siemion słonecznika

Separator CAD pozwolił obniżać ogólną zakażoność słonecznika w 2. i 3. frakcjach, co poprawiło nie tylko fitosanitarne wskaźniki, lecz również siewne jakości siemion.


BADANIA PRZEPROWADZONO NA BAZIE ODESKIEGO INSTYTUTU SELEKCYJNO-GENETYCZNEGO NARODOWEGO CENTRUM NASIENNOZNAWSTWA I GATUNKOZNAWSTWA


Separacja separatorem CAD siemion z zakażeniem pleśniowym doprowadza do pozytywnych rezultatów. Odbywa się bardzo wyraźne rozdzielenie według ciężara właściwego, który jest bezpośrednio skorelowany z jakościami siewnymi siemion i odwrotnie skorelowany z zakażonością. W celu polepszenia siewnych i fitosanitarnych charakterystyk materiału siewnego pszenicy ozimej i słonecznika polecamy instalację CAD jako alternatywę wytrawianiu siemion. Przy bardzo wysokim poziomie porażenia siemion polecamy stosowanie frakcjonowania maszyną CAD w kompleksie z wytrawicielami.

 


Separacja kukurydzy
Kalibrowanie pszenicy
Kalibrowanie grochu
Kalibrowanie słonecznika
Jakości siewne siemion pszenicy ozimej
Oczyszczenie: Pszenica, Proso, Groch, Soja, Facelia, Kolendra
Wskaźniki fitosanitarne siemion
Separacja ryżu
Separacja jęczmienia w Norwegii

e-mail: aeromeh@mail.ru
Tel.: +38(050)348-92-53, +38(095)340-00-08
Tel.: +38(097)727-23-82, +38(097)724-84-42
SKYPE: aeromehsad, ICQ: 695-884-599
© 2001–2024 Firma Naukowo-Produkcyjna «Aeromech»™ Sp. z o.o.
Statystyki