рус укр eng deu POL esp fra por rom
Produkcja seperatorów SAD do czyszczenia ziarna
FNP "Aeromeh"™ Sp. z o.o.
Sprzęt do czyszczenia i kalibracji ziarna
 

Separacja ryżuRyż jest jedną ze strategicznych upraw spożywczych na świecie, według konsumpcji zajmując czołowe miejsce. Na Ukrainie kultura uprawy ryżu tradycyjnie zajmuje godne miejsce, a w ostatnie lata zainteresowanie do niej znacznie wzrosło zarówno ze strony konsumpcyjnej, tak i z naukowej. Z powodzeniem dochodzi do skutku selekcja ryżu, powstają gatunki, które tworzą dobrą konkurencję gatunkom zagranicznej selekcji.

Przeprowadzając badania na ryżu chcieliśmy określić możliwość wykorzystania separatora marki CAD w przygotowaniu przedsiewnym siemion ryżu w celu zmniejszania zakażoności materiału nasiennego i, jak skutek, podniesienia jego jakości siewnych.

Tabela 1. Siewne i fitosanitarne wskaźniki siemion ryżu, odseparowanych maszyną CAD. Porażenie wzorca wyjściowego wynosi 29%

Wskaźniki średnie według powtórnościam
Wskaźniki jakości siemion ryżu
Frakcje
Materiał wyjściowy 2 3 4 5 Najmniejsza istotna różnica 0,5
Masa 1000 ziarn, g 30,45 30,98 31,26 31,02 28,26 0,12
Ciężar właściwy, g/ml 0,62 0,67 0,72 0,70 0,54 0,03
Energia kiełkowania, % 88 96 96 94 76 0,9
Kiełkowanie, % 91 98 97 96 87 1,1
Porażenie siemion Пірікуларія 1,2 brak 0,4 0,2 0,7  
Fusarium (korzeniowy) 5,5 0,2 0,1 2,3 2,6  
Fusarium (kłosu) 2,3 brak brak 1,1 1,9  
Alternaria (kompleks) 11,5 4,1 2,7 4,7 6,2  
Drehslera 7,7 1,7 2,1 2,4 4,9  
Pleśń zielona 0,3 brak brak brak 0,3  
Pleśń czarna 0,3 0,1 brak brak 0,1  
Pleśń mucorales 0,2 brak brak 0,2 0,1  
Ogólne porażenie, % 29,0 6,1 5,3 10,9 16,8  

Najlepsze wskaźniki według energii kiełkowania, według kiełkowania otrzymaliśmy w 2 – 4. frakcji. Te wskaźniki, w porównaniu z materiałem wyjściowym i z 5. frakcją odróżniają się istotnie. Skuteczność kalibrowania według ciężara właściwego siemion ryżu okazywa się całkowicie właściwa. Dla ryżu, jako uprawy, która wyrasta w umowach absolutnej wilgotności, frakcjonowanie według ciężara właściwego daje możliwość uprościć odbiór kondycyjnych siemion tylko przy pomocy separacji.Диаграмма риса

Ryż Siewne i fitosanitarne wskaźniki siemion ryżu

Separacja kukurydzy
Kalibrowanie pszenicy
Kalibrowanie grochu
Kalibrowanie słonecznika
Jakości siewne siemion pszenicy ozimej
Oczyszczenie: Pszenica, Proso, Groch, Soja, Facelia, Kolendra
Wskaźniki fitosanitarne siemion
Separacja ryżu
Separacja jęczmienia w Norwegii
e-mail: aeromeh@mail.ru
Tel.: +38(050)348-92-53, +38(095)340-00-08
Tel.: +38(097)727-23-82, +38(097)724-84-42
SKYPE: aeromehsad, ICQ: 695-884-599
© 2001–2024 Firma Naukowo-Produkcyjna «Aeromech»™ Sp. z o.o.
Statystyki